لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های حقوقي(تست ها)

لیست فهرست کتاب های عمومي

12345678
نمایش 121 تا 150 از 237 کتاب موجود
برو به صفحه :

حقوق تجارت(ارشد/حقوق/یداله زاده/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : مریم یداله زاده

قیمت : 380,000 ریال

حقوق مدنی(ارشد/حقوق/یداله زاده/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : مریم یداله زاده

قیمت : 450,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آیین دادرسی مدنی(ارشد/حقوق/یوسفی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : فاطمه یوسفی

قیمت : 420,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی(ارشد/حقوق/یدالله پور/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : محبوبه یدالله پور

قیمت : 280,000 ریال

متون فقه(ارشد/حقوق/یدالله پور/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : محبوبه یدالله پور

قیمت : 370,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

متون حقوقی به زبان خارجی (ارشد/حقوق/ماهان/KA)

سال انتشار : 1399
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : حسین یوسفی

قیمت : 680,000 ریال

500 تست آیین دادرسی کیفری(رقعی/چتردانش)

سال انتشار : 1393
ناشر : چتردانش

قیمت : 125,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق عمومی(دکترا/آزاد/مولفین/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (درجانی)

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 200,000 ریال

حقوق خصوصی(دکترا/آزاد/خاک زادعربلو/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (درجانی)

نویسنده : صیاد خاک زادعربلو/سهراب بهادری

قیمت : 400,000 ریال

فقه و حقوق (دکترا/سراسری/مولفین/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (درجانی)

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 450,000 ریال

متون فقه (ارشد/دکترا/میکروطبقه بندی شده/مدرسان)

سال انتشار : 1398
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : محمد حردانی/مریم نادری فرد

قیمت : 960,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آیین دادرسی مدنی (ارشد/آذربایجانی/مدرسان)

سال انتشار : 1396
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : امیر آذربایجانی

قیمت : 500,000 ریال

حقوق مدنی ج1 (ارشد/دکترا/میکرو طبقه بندی شده/مدرسان)

سال انتشار : 1399
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : احمد یوسف زاده/احسان خردمندنژاد/جاوید باقری توفیقی/حسین حاج حسینی/قاسم موسوی

قیمت : 1,100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق مدنی ج2 (ارشد/یوسف زاده/مدرسان)

سال انتشار : 1397
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : احمدیوسف زاده/احسان خردمندنژاد/جاوید باقری توفیقی/حسین حاج حسینی/قاسم موسوی

قیمت : 650,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق تجارت (ارشد/دکترا/مدرسان)

سال انتشار : 1397
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : افسانه قنبری

قیمت : 830,000 ریال

1000سوال حقوق جزای عمومی(ارشد/دکترا/باقری/مجد/KAوDK)

سال انتشار : 1393
ناشر : مجد

نویسنده : قاسم باقری

قیمت : 180,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری (کلانتری/میزان)

سال انتشار : 1399
ناشر : میزان‏

نویسنده : حمیدرضا کلانتری

قیمت : 900,000 ریال

مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی (دکترا/نامی/مدرسان)

سال انتشار : 1397
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : حسین نامی

قیمت : 750,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

راهنمای تشریحی آزمون کارشناسان رسمی قوه قضائیه ج2(راه وساختمان/نوآور)

سال انتشار : 1393
ناشر : نوآور

نویسنده : امید بزرگ حداد/داود امینی

قیمت : 150,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مجموعه آزمون طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی (ساولانی/ دادآفرین)

سال انتشار : 1392
ناشر : میزان‏

نویسنده : اسماعیل ساولانی

قیمت : 180,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آزمون های طبقه بندی شده متون فقه(ارشد/لطفی/چتردانش/KA)

سال انتشار : 1392
ناشر : چتردانش

نویسنده : اسدالله لطفی

قیمت : 200,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق بین الملل عمومی (ارشد/دکترا/میکرو طبقه بندی شده/ مدرسان)

سال انتشار : 1398
ناشر : مدرسان ‏شریف‏

نویسنده : محمد شریفی پناه

قیمت : 630,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حقوق جزا و جرم شناسی ج3 (ارشد/رحمانیان/پردازش/KA)

سال انتشار : 1391
ناشر : پردازش‏

نویسنده : سعید رحمانیان

قیمت : 150,000 ریال

حقوق خصوصی ج3 (ارشد/مهریزی ثانی/پردازش/KA)

سال انتشار : 1398
ناشر : پردازش‏

نویسنده : محمد مهریزی ثانی/حامد هادی

قیمت : 300,000 ریال
12345678
نمایش 121 تا 150 از 237 کتاب موجود
برو به صفحه :