لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های جغرافيا-گردشگري

لیست فهرست کتاب های عمومي

12345678910بعدی
نمایش 121 تا 150 از 385 کتاب موجود
برو به صفحه :

اصول ومفاهیم ژئوپلیتیک(حافظ نیا/پاپلی)*

سال انتشار : 1393
ناشر : پاپلی(مشهد)

نویسنده : محمدرضا حافظ نیا

قیمت : 150,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

هواشناسی(ارشد/ژئوفیزیک/ ثابت قدم/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1396
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : سمانه ثابت قدم

قیمت : 220,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

فلسفه جغرافیا (ارشد/علوم جغرافیایی/عبادی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1397
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : حسین عبادی

قیمت : 410,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

جغرافیا برنامه ریزی شهری(مبانی وایران)(ارشد/علوم جغرافیایی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1396
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : حسین عبادی

قیمت : 330,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آب وهواشناسی (مبانی وایران) (ارشد/علوم جغرافیایی/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : حسین عبادی

قیمت : 280,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

زبان تخصصی (ارشد/علوم جغرافیایی/ قربانیان/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : جبرئیل قربانیان

قیمت : 190,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

برنامه ریزی ناحیه ای-روستایی (مبانی وایران) (ارشد/علوم جغرافیایی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : حسین عبادی

قیمت : 270,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

توسعه گردشگری روستایی بارویکردگردشگری پایدار(رضوانی/دانشگاه تهران)

سال انتشار : 1398
ناشر : دانشگاه‏ تهران‏

نویسنده : محمدرضا رضوانی

قیمت : 510,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

گردشگری پایدارروستایی وعشایری(قدیری معصوم/دانشگاه تهران)

سال انتشار : 1393
ناشر : دانشگاه‏ تهران‏

نویسنده : قدیری معصوم/استعلاجی/پازکی

قیمت : 45,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مبانی هوا و اقلیم شناسی (ناظم السادات/مرکزنشر)

سال انتشار : 1394
ناشر : مرکزنشردانشگاهی‏

نویسنده : محمدجعفر ناظم السادات

قیمت : 200,000 ریال

آشنایی بافرانسه (محمودرضابرازش/رقعی/شمیز/آفتاب هشتم)

سال انتشار : 1393
ناشر : آفتاب هشتم

نویسنده : محمودرضا برازش

قیمت : 270,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آشنایی با چین (محمودرضابرازش/رقعی/آفتاب هشتم)

سال انتشار : 1393
ناشر : آفتاب هشتم

نویسنده : محمودرضا برازش

قیمت : 350,000 ریال

راهنمای مصورایرانگردی(اعلمی/رقعی/سلوفان/کتابسرای اعلمی)

سال انتشار : 1393
ناشر : اعلمی‏

نویسنده : حمید اعلمی

قیمت : 330,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مفاهیم سنجش ازدور(عاصی/سیمای دانش)

سال انتشار : 1392
ناشر : سیمای‏ دانش‏

نویسنده : محمدرضا عاصی

قیمت : 80,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (زیاری/دانشگاه تهران)

سال انتشار : 1396
ناشر : دانشگاه‏ تهران‏

نویسنده : کرامت الله زیاری

قیمت : 130,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

رستوران موفق(راهنمایی برای بازاریابی وتبلیغات موثر/رقعی/بیهق)

سال انتشار : 1393
ناشر : بیهق کتاب

نویسنده : جورجنسن

قیمت : 90,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ایران توان های محیطی و طبیعی آن (رهنمایی/مهکامه)

سال انتشار : 1393
ناشر : مهکامه‏

نویسنده : محمدتقی رهنمایی

قیمت : 225,000 ریال

هواشناسی عمومی(شریعتمداری/نوآور)

سال انتشار : 1393
ناشر : نوآور

نویسنده : زهرا شریعتمداری

قیمت : 140,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

سازماندهی سیاسی فضا(احمدی پور/قنبری/سازمان جغرافیایی)

سال انتشار : 1393
ناشر : سازمان‏جغرافیایی‏نیروهای مسلح(وزارت دفاع و پشتیبانی/انتشارات)

نویسنده : احمدی پور/قنبری/کرمی

قیمت : 120,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
12345678910بعدی
نمایش 121 تا 150 از 385 کتاب موجود
برو به صفحه :