لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های صنايع غذايي(بسته بندي-بهداشت-نگهداري)

لیست فهرست کتاب های عمومي

12
نمایش 1 تا 30 از 41 کتاب موجود
برو به صفحه :

اصول تغذیه رابینسون(خلدی/سالمی)

سال انتشار : 1393
ناشر : سالمی‏(جامعه نگر)

نویسنده : رابینسون/وایگلی/مولر

قیمت : 129,000 ریال

میکروبیولوژی موادغذایی(فریزیر/وستهوف/مرتضوی/فردوسی مشهد)

سال انتشار : 1393
ناشر : دانشگاه‏فردوسی‏مشهد

نویسنده : ویلیام فریزیر/دنیس وستهوف

قیمت : 170,000 ریال

صنایع کنسروسازی اصول و کاربردها (جوادحصاری/عمیدی)

سال انتشار : 1391
ناشر : عمیدی‏(تبریز)

نویسنده : جوادحصاری

قیمت : 200,000 ریال

صنایع وفرآورده های تخمیری(زادباری/جهاددانشگاهی ارومیه)

سال انتشار : 1391
ناشر : جهاددانشگاهی‏ارومیه‏(آذربایجان غربی)

نویسنده : رضا زادباری/رقیه اشرفی

قیمت : 160,000 ریال

بیوشیمی غذایی (عالم زاده/ علمی صنعتی شریف)

سال انتشار : 1392
ناشر : دانشگاه صنعتی شریف (انتشارات علمی)

نویسنده : ایران عالم زاده

قیمت : 45,000 ریال

آزمون استخدامی صنایع غذایی(عمومی وتخصصی/کارآفرینان)

سال انتشار : 1392
ناشر : کارآفرینان‏(نشر)

نویسنده : صدیقی/ترابی فارسانی/جوربنیان/نخعی/دائمی

قیمت : 220,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مبانی شیمی موادغذایی(جان دمان/قنبرزاده/آییژ)

سال انتشار : 1391
ناشر : آییژ

نویسنده : بابک قنبرزاده

قیمت : 210,000 ریال

روش های متداول درتجزیه موادغذایی(زیباحسینی/دانشگاه شیراز)

سال انتشار : 1391
ناشر : دانشگاه‏شیراز

نویسنده : زیبا حسینی

قیمت : 20,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

میکروبیولوژی موادغذایی مدرن ج1(جی/محمدی/صالحی/سروا)

سال انتشار : 1391
ناشر : سروا

نویسنده : علی محمدی ثانی/اسماعیل عطایی صالحی

قیمت : 250,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

اصول تکنولوژی نگهداری موادغذایی(حسن فاطمی/انتشار)

سال انتشار : 1391
ناشر : انتشار(شرکت‏سهامی‏)

نویسنده : حسن فاطمی

قیمت : 275,000 ریال

اصول طراحی کارخانه های موادغذایی(اسماعیل زاده/ علم کشاورزی)

سال انتشار : 1393
ناشر : علم کشاورزی ایران

نویسنده : رضا اسماعیل زاده کناری/علی معتمدزادگان

قیمت : 200,000 ریال

شیمی موادغذایی(کارشناسی/عزتی/دزیانی/پریور/KN)

سال انتشار : 1390
ناشر : پریور(تبریز)

نویسنده : رقیه عزتی/مسعود دزیانی

قیمت : 62,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی(ارشد/مدرسان/KA)

سال انتشار : 1389
ناشر : مدرسان‏شریف‏

نویسنده : حسین میرسعید قاضی

قیمت : 210,000 ریال

تکنولوژی فراورش غذا(اصول وکاربرد/فیلاوز/سهرابی/مرکزنشر)

ناشر : مرکزنشردانشگاهی‏

نویسنده : پی.جی.فیلاوز

قیمت : 27,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مهندسی علوم و صنایع غذایی (ارشد/نامی/مدرسان/KA)

سال انتشار : 1391
ناشر : مدرسان‏شریف‏

نویسنده : حسین نامی/هماپور/قاضی/شهاب لواسانی/سلطانی

قیمت : 425,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

فشرده شیمی موادغذایی (بابک قنبرزاده/آییژ)

سال انتشار : 1388
ناشر : آییژ

نویسنده : بابک قنبرزاده

قیمت : 150,000 ریال

مدل سازی پاسخ های میکروبی درموادغذایی(مک کلار/مرتضوی/آییژ)

سال انتشار : 1388
ناشر : آییژ

نویسنده : رابین سی مک کلار/زوون لو

قیمت : 100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

میکروبیولوژی موادغذایی(ناصری رازلیقی/آییژ)

سال انتشار : 1388
ناشر : آییژ

نویسنده : علی ناصری رازلیقی/آزاده ناصری رازلیقی

قیمت : 120,000 ریال

شیمی موادغذایی (حسن فاطمی/انتشار)

ناشر : انتشار(شرکت‏سهامی‏)

نویسنده : حسن فاطمی

قیمت : 150,000 ریال

اصول مهندسی صنایع غذایی2ج(سینگ/مرتضوی/فردوسی مشهد)

سال انتشار : 1393
ناشر : دانشگاه‏فردوسی‏مشهد

نویسنده : آرپائول سینگ/دنیس آرهلدمان

قیمت : 500,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

اصول نگهداری موادغذایی(رستم فرجی/مولف)

ناشر : فرجی(رستم)

نویسنده : رستم‏فرجی‏

قیمت : 52,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

کنسرو سازی(رسول پایان/آییژ)

ناشر : آییژ

نویسنده : رسول پایان

قیمت : 180,000 ریال
12
نمایش 1 تا 30 از 41 کتاب موجود
برو به صفحه :