لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های جامعه شناسي(علوم اجتماعي-فرهنگي)

صفحه اصلیکتاب ها > جامعه شناسي(علوم اجتماعي-فرهنگي)

12345678
نمایش 1 تا 30 از 211 کتاب موجود
برو به صفحه :

متفکران اجتماعی معاصر (مازیارجفرودی/مرکز)

سال انتشار : 1392
ناشر : مرکز(ماد/مریم‏)

نویسنده : مازیار جفرودی

قیمت : 98,000 ریال

پژوهش چندمتغیری کاربردی(طرح وتفسیر/میرز/پاشاشریفی/رشد)

سال انتشار : 1395
ناشر : رشد(انتشارات‏/جوانه‏رشد)

نویسنده : لاورنس اس میرز/گلن گامست/ا جی گارینو

قیمت : 490,000 ریال

آمارتوصیفی برای علوم اجتماعی (نایبی/سمت/1265)

سال انتشار : 1393
ناشر : سمت

نویسنده : هوشنگ نایبی

قیمت : 120,000 ریال

توانبخشی گروه های خاص باتاکیدبرخدمات مددکاری اجتماعی(کریمی/گستره)

سال انتشار : 1389
ناشر : گستره‏

نویسنده : حمیدرضا کریمی درمنی

قیمت : 190,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

جامعه شناسی خانواده (مرتضی منادی/دانژه)

سال انتشار : 1385
ناشر : دانژه‏(نشر)

نویسنده : مرتضی منادی

قیمت : 90,000 ریال

نظریه های کلاسیک جامعه شناسی (دیلینی/صدیقی/نی)

سال انتشار : 1383
ناشر : نی‏ (نشر)

نویسنده : تیم دیلینی

قیمت : 180,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

جامعه شناسی سیاسی (ارشد/حضوری/مدرسان/KA)

سال انتشار : 1394
ناشر : مدرسان‏شریف‏

نویسنده : منیر حضوری/فرشته پیام

قیمت : 285,000 ریال

مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی (ارشد/مدرسان/KA)

سال انتشار : 1394
ناشر : مدرسان‏شریف‏

نویسنده : حسین صنعتی

قیمت : 440,000 ریال

قرارداد اجتماعی (ژان ژاک روسو/کلانتریان/آگه)

سال انتشار : 1393
ناشر : آگاه‏/آگه‏

نویسنده : ژان ژاک روسو

قیمت : 250,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مددکاری اجتماعی (علوم اجتماعی) (ارشد/مولفان/فرهنگ/KA)

سال انتشار : 1394
ناشر : فرهنگ‏(کتابخانه‏)

نویسنده : گروه مولفان

قیمت : 280,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

علوم اجتماعی (ارشد/سراسری/صنعتی/فرهنگ/KA)

سال انتشار : 1394
ناشر : فرهنگ‏(کتابخانه‏)

نویسنده : حسین صنعتی

قیمت : 180,000 ریال

سنت و مدرنیته (صادق زیباکلام/روزنه)

سال انتشار : 1393
ناشر : روزنه‏

نویسنده : صادق زیباکلام

قیمت : 315,000 ریال

مددکاری اجتماعی درقرن21 (مورلی گیلکن/یزدانی/جامعه شناسان)

سال انتشار : 1394
ناشر : جامعه شناسان

نویسنده : مورلی گلیکن

قیمت : 300,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

زندگی واندیشه بزرگان جامعه شناسی (کوزر/ ثلاثی/ شمیز/ علمی)

سال انتشار : 1393
ناشر : علمی‏(زریاب/آسونه/پخش علمی)

نویسنده : لیوئیس کوزر

قیمت : 450,000 ریال

عکس های یادگاری باجامعه مدنی (صادق زیباکلام/ روزنه)

سال انتشار : 1378
ناشر : روزنه‏

نویسنده : صادق زیباکلام

قیمت : 100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

کشاکش آرا درجامعه شناسی (سیدمن/ جلیلی/ نی)

سال انتشار : 1392
ناشر : نی‏ (نشر)

نویسنده : استیون سیدمن

قیمت : 180,000 ریال

عقلانیت وتوسعه یافتگی ایران(محمودسریع القلم/فرزان روز)

سال انتشار : 1390
ناشر : فرزان‏روز(نشر و پژوهش)

نویسنده : محمود سریع القلم

قیمت : 350,000 ریال

روش های تحقیق درعلوم اجتماعی (ایران نژادپاریزی/ مدیران)

سال انتشار : 1390
ناشر : مدیران‏

نویسنده : مهدی ایران نژاد پاریزی

قیمت : 120,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی (ارشد/ علوم اجتماعی/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1396
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : اصغر کاظمی/مریم یخدانی

قیمت : 410,000 ریال

نظریه های جامعه شناسی(ارشد/علوم اجتماعی-پژوهش علوم اجتماعی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : اصغر کاظمی/مریم یخدانی

قیمت : 350,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

زبان تخصصی (ارشد/علوم اجتماعی-پژوهش علوم اجتماعی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : مهدی عامری/حسین صنعتی

قیمت : 320,000 ریال

آماروریاضی (ارشد/پژوهش علوم اجتماعی/کرمی/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : پریسا حاج کرمی/حسین صنعتی

قیمت : 320,000 ریال

آماروروش تحقیق(ارشد/علوم اجتماعی وپژوهش علوم اجتماعی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : حسین صنعتی/سینا احمدی

قیمت : 420,000 ریال

توسعه و نابرابری (محمد جواد زاهدی/مازیار)

سال انتشار : 1389
ناشر : مازیار

نویسنده : محمد جواد زاهدی

قیمت : 160,000 ریال

پژوهش علوم اجتماعی ج1(ارشد/شربتیان/پردازش/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : پردازش‏

نویسنده : محمد حسن شربتیان

قیمت : 50,000 ریال
12345678
نمایش 1 تا 30 از 211 کتاب موجود
برو به صفحه :