لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های پزشکي-مامايي-پرستاري(تست ها)

لیست فهرست کتاب های عمومي

123456789
نمایش 211 تا 240 از 250 کتاب موجود
برو به صفحه :

بیوشیمی ج1(کارشناسی/ارشد/دکترا/پاسالار/مجتمع فنی/KNوKAوDK)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : پروین پاسالار/پانته آ یزدی

قیمت : 210,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

تفکیکی 9(علوم پایه اسفند 80/شاهی/تیمورزاده)*

ناشر : تیمورزاده‏(پزشک‏/درد)

نویسنده : شاهی‏/فارسی‏/ملک‏محمدی‏

قیمت : 19,500 ریال

سوالات‏پیش کارورزی ‏دستیاری(اپیدمیولوژی/ارتوپدی/نورولوژی/سماط)*

ناشر : سماط

نویسنده : نویدعلی‏یاری‏زنوز/ح‏کیهانیان‏

قیمت : 39,500 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

سوالات‏دستیاری‏پرانتراسفند80(رتبه‏*

ناشر : اندیشه‏رفیع‏

نویسنده : محمدطاهررجبی‏/محمدباقررجبی‏

قیمت : 19,800 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

سوالات‏پرانترنی‏D13بهمن‏P80اسفند80*

ناشر : برای‏فردا

نویسنده : ع‏پارساپور/نظامی‏نرج‏آباد

قیمت : 25,700 ریال

مدارک پزشکی(کارشناسی/ارشد/مجتمع فنی/KN/KA)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : مصطفی لنگری زاده/ناهیدشاهوردیان/حسین جعفری کرویق

قیمت : 22,500 ریال

سوالات پرانترنی ROME(احمدی/شهریور80/نیکراد)*

ناشر : نیکراد

نویسنده : کامران‏احمدی‏/مهنازمعصومی‏

قیمت : 15,000 ریال

سوالات پرانترنی(مصطفوی/شهریور80/برای فردا)*

ناشر : برای‏فردا

نویسنده : شهاب‏الدین‏مصطفوی‏/میرعباسی‏

قیمت : 14,700 ریال

رتبه اول 3پرانترنی(رجبی/1380-1370/سبحان)*

ناشر : سبحان‏(پخش‏کتاب‏پزشکی‏)

نویسنده : محمدطاهررجبی‏/محمدباقررجبی‏

قیمت : 34,500 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

دستیار اول 12(پرانترنی/صوری/شهریور 80/تیمورزاده)*

ناشر : تیمورزاده‏(پزشک‏/درد)

نویسنده : علی‏علیزاده‏صوری‏

قیمت : 29,500 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

علوم وصنایع غذایی(ارشد/سراسری/نیک مرام/مجتمع فنی/KA)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : پرنگ نیکمرام/طاهره بریموندی

قیمت : 175,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

خدمات بهداشتی ج1(کارشناسی/ارشد/دکترا/مجتمع فنیKNوKAوDK)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : کامیار یغماییان/محمدرضا خانی

قیمت : 28,500 ریال

فیزیولوژی انسانی(ارشد/خاکپور/مجتمع فنی/KA)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : اولیورهومز

قیمت : 54,000 ریال

پیش آزمون چشم ووگانKEM(چگینی/خسروی)*

ناشر : خسروی‏(موسسه‏انتشاراتی‏)

نویسنده : ووگان‏/چگینی‏/عبهری‏/ممقانی‏ا

قیمت : 18,000 ریال

سوالات پرانترنی 3(جراحی/پارساپور/80-61/ارجمند)*

ناشر : ارجمند

نویسنده : علیرضاپارساپور/ظفرقندی‏

قیمت : 39,700 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مامایی(کارشناسی/غیاثی/فرهنگ/KN)

ناشر : فرهنگ‏(کتابخانه‏)

نویسنده : نسرین‏غیاثی‏

قیمت : 138,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

بیماری های شغلی(کارشناسی/ارشد/مجتمع فنی/KNوKA)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : محمد رنجبران

قیمت : 15,500 ریال

میکروبیولوژی محیط زیست2(کارشناسی/ارشد/یغماییان/مجتمع فنی/KN/KA)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : کامیار یغماییان/محمدرضا خانی

قیمت : 17,500 ریال

بیماری های زنان وزایمان(ارشد/مجتمع فنی/KA)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : محمدصادق پورعباسی

قیمت : 33,500 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ایمنی شناسی تخصصی(ارشد/دکترا/مجتمع فنی/KAوDK)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : فرح السادات شریفی

قیمت : 18,600 ریال

آزمون علوم آزمایشگاهی 4بیوشیمی و بیوشیمی بالینی (پارساپور/ ارجمند)

ناشر : ارجمند

نویسنده : علیرضا لطفی کیان/بیژن پارساپور

قیمت : 99,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

انگلیسی تخصصی پزشکی ج2(ارشد/دکترا/مجتمع فنی/KAوDK)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : نوبخت حقیقی/محمدرضا خانی

قیمت : 32,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

جنین شناسی(کارشناسی/ارشد/مجتمع فنی/KN/KA)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : گلیان تهرانی/بیاتی پایان

قیمت : 125,000 ریال

نوزادان (کارشناسی/ارشد/امیری/مجتمع فنی/KN/KA)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : مریم امیری

قیمت : 75,000 ریال

اپیدمیولوژی(کارشناسی/ارشد/دکترا/مجتمع فنی/KNوKAوDK)

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : علیرضا احمدی فر

قیمت : 108,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آموزش بهداشت(کارشناسی/ارشد/مجتمع فنی/KNوKA)*

ناشر : دیباگران تهران ( مجتمع فنی تهران )

نویسنده : واحد تحقیقات مجتمع فنی

قیمت : 19,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
123456789
نمایش 211 تا 240 از 250 کتاب موجود
برو به صفحه :