لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های شيمي

لیست فهرست کتاب های عمومي

12345678910بعدی
نمایش 61 تا 90 از 304 کتاب موجود
برو به صفحه :

انتقال جرم (ارشد/مهندسی شیمی/ حاج حیدری/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : میثم حاج حیدری

قیمت : 200,000 ریال

عملیات واحد1و2 (ارشد/مهندسی شیمی/ جهاندار/ ماهان/ KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : مسعود جهاندار

قیمت : 220,000 ریال

زبان تخصصی (ارشد/مهندسی شیمی/ جهاندار/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : مسعود جهاندار

قیمت : 260,000 ریال

خواص مکانیکی مواد(ارشد/مهندسی مواد/جباری/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : الهه جباری

قیمت : 210,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

خواص فیزیکی مواد (ارشد/ مهندسی مواد/ جباری/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : الهه جباری

قیمت : 250,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

شیمی تجزیه1و2 (ارشد/شیمی/ دلیری/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : رسول دلیری

قیمت : 370,000 ریال

شیمی معدنی (ارشد/شیمی/ محمدی/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : عباس محمدی

قیمت : 330,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

شیمی فیزیک (ارشد/شیمی-زیست شناسی/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : شایان فروزنده دل

قیمت : 300,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

شیمی آلی (ارشد/شیمی/ فهید/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1396
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : فرزانه فهید

قیمت : 390,000 ریال

زبان تخصصی (ارشد/شیمی/ محمدی/ ماهان/KA)

سال انتشار : 1396
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : عباس محمدی

قیمت : 290,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

شیمی تجزیه دستگاهی(ارشد/شیمی/سلیمانی/ماهان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : ماهان(کارشناسی ارشد)

نویسنده : مجید سلیمانی

قیمت : 190,000 ریال

کنترل فرآیند(ارشد/مهندسی شیمی/میرزازاده/پارسه/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : پارسه‏

نویسنده : محمود میرزازاده

قیمت : 170,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مکانیک سیالات(ارشد/مهندسی شیمی/صفری فرد/پارسه/KA)

سال انتشار : 1397
ناشر : پارسه‏

نویسنده : مرتضی صفری فرد

قیمت : 690,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

انتقال حرارت(ارشد/مهندسی شیمی/میرزازاده/پارسه/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : پارسه‏

نویسنده : محمود میرزازاده/اشرف شفائی

قیمت : 190,000 ریال

انتقال جرم(ارشد/مهندسی شیمی/میرزازاده/پارسه/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : پارسه‏

نویسنده : محمود میرزازاده/اشرف شفائی

قیمت : 280,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

شیمی تجزیه 1و2+شیمی تجزیه دستگاهی 2ج (ارشد/پارسه/KA)

سال انتشار : 1392
ناشر : پارسه‏

نویسنده : میترا آملی دیوا

قیمت : 480,000 ریال

شیمی فیزیک ج1 (ارشد/شیمی/سالاری/پارسه/KA)

سال انتشار : 1391
ناشر : پارسه‏

نویسنده : علی اکبر سالاری

قیمت : 260,000 ریال

شیمی فیزیک ج2 (ارشد/شیمی/سالاری/پارسه/KA)

سال انتشار : 1391
ناشر : پارسه‏

نویسنده : علی اکبر سالاری

قیمت : 260,000 ریال

زبان تخصصی شیمی (ارشد/ یوسفی/ پارسه/KA)

سال انتشار : 1392
ناشر : پارسه‏

نویسنده : محمد یوسفی/نسیم تدین پور

قیمت : 220,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

بانک تست مهندسی شیمی(ارشد/قاضی مرادی/پارسه/KA)

سال انتشار : 1391
ناشر : پارسه‏

نویسنده : قاضی مرادی/میرزاده/طاهری

قیمت : 800,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

بانک تست شیمی (ارشد/یوسفی/پارسه/KA)

سال انتشار : 1391
ناشر : پارسه‏

نویسنده : یوسفی/سالاری/زندی

قیمت : 750,000 ریال

حل اصول تجزیه دستگاهی ج1(اسکوگ/احمدی/رحلی/آخر)

سال انتشار : 1393
ناشر : آخر

نویسنده : احمدی/قویدل فر/کیوان

قیمت : 155,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

حل کاربردریاضیات درمهندسی شیمی ج1(نیک آذر/صنعتی امیرکبیر)

سال انتشار : 1396
ناشر : دانشگاه‏صنعتی‏امیرکبیر

نویسنده : منوچهر نیک آذر/ریاض خراط

قیمت : 120,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مبانی طیف سنجی درشیمی آلی(میرمحمدصادقی/خزدوز/نوپردازان)

سال انتشار : 1393
ناشر : نوپردازان‏

نویسنده : مجید میرمحمد صادقی/لیلا خزدوز/امین زارعی

قیمت : 200,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

شیمی آلی(دکترا/سراسری/مولفین/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (درجانی)

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 300,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

شیمی معدنی(دکترا/سراسری/مولفین/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (سامانه آموزشی درجانی)

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 300,000 ریال

شیمی تجزیه (دکترا/ سراسری/ مولفین/ رحلی/ ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (سامانه آموزشی درجانی)

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 300,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

شیمی کاربردی(دکترا/سراسری/مولفین/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (سامانه آموزشی درجانی)

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 300,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مهندسی شیمی (دکترا/سراسری/مولفین/ساد/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : ساد (سامانه آموزشی درجانی)

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 500,000 ریال
12345678910بعدی
نمایش 61 تا 90 از 304 کتاب موجود
برو به صفحه :