لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های زبانهاي خارجه(ترجمه ها)

صفحه اصلیکتاب ها > زبانهاي خارجه(ترجمه ها)

123456789
نمایش 91 تا 120 از 252 کتاب موجود
برو به صفحه :

ترجمه متون حقوقی2(شیروی/رضایی/سپهرادب)

سال انتشار : 1392
ناشر : سپهرادب‏

نویسنده : آرزو رضایی پور

قیمت : 30,000 ریال

ترجمهTESTING LANGUAGE SKILLS(فرهادی/قنبری/مهکامه)

سال انتشار : 1392
ناشر : مهکامه‏

نویسنده : راحله قنبری/علی نقدی

قیمت : 110,000 ریال

ترجمه انگلیسی مکانیک خودرو(امیدی/جوان)

سال انتشار : 1392
ناشر : جوان‏

نویسنده : زهرا امیدی

قیمت : 55,000 ریال

ترجمه CAFE CREME 1 (موسوی/رحلی/رهنما)

سال انتشار : 1394
ناشر : رهنما

نویسنده : امیرحسین موسوی

قیمت : 350,000 ریال

ترجمهCONCEPTS & COMMENTS EDI 3(اسکندری/سپاهان)

سال انتشار : 1392
ناشر : سپاهان‏(تهران)

نویسنده : اسکندر اسکندری

قیمت : 80,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ترجمهCOVER TO COVER 1+CD(اوشلی/سپاهان)

سال انتشار : 1392
ناشر : سپاهان‏(تهران)

نویسنده : حمیده اوشلی

قیمت : 90,000 ریال

ترجمهCOVER TO COVER 2+CD(اوشلی/سپاهان)

سال انتشار : 1392
ناشر : سپاهان‏(تهران)

نویسنده : حمیده اوشلی

قیمت : 60,000 ریال

ترجمهCAUSE & EFFECT(بهروزی/سپاهان)

سال انتشار : 1391
ناشر : سپاهان‏(تهران)

نویسنده : انوشه بهروزی

قیمت : 75,000 ریال

ترجمهSELECT READING INTERMEDIATE EDI 2(شمالی/آراد)

سال انتشار : 1391
ناشر : آراد

نویسنده : امیر شاهین شمالی

قیمت : 85,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ترجمه انگلیسی علوم اجتماعی2(قیصری/دانش پرور)

سال انتشار : 1391
ناشر : دانش‏ پرور

نویسنده : منیره قیصری/زارع/عزیزی

قیمت : 60,000 ریال

ترجمه انگلیسی مدیریت (قیصری/دانش پرور)

سال انتشار : 1391
ناشر : دانش‏ پرور

نویسنده : منیره قیصری

قیمت : 120,000 ریال

ترجمهTHOUGHTS & NOTIONS(سارابنائی/سپاهان)

سال انتشار : 1391
ناشر : سپاهان‏(تهران)

نویسنده : سارا بنائی

قیمت : 105,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ترجمه504ABSOLUTELY WORDS+CD EDI 6(مهدوی/سپاهان)

سال انتشار : 1398
ناشر : سپاهان‏(تهران)

نویسنده : فاطمه مهدوی

قیمت : 600,000 ریال

ترجمهBASIC GRAMMAR IN USE EDI 3(مورفی/یخ کشی/سپاهان)*

سال انتشار : 1391
ناشر : سپاهان‏(تهران)

نویسنده : طیبه یخ کشی

قیمت : 85,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ترجمهTECHNIQUES&PRINCIPLES IN LANGUAGE TEACHING EDI 3(رهنما)

سال انتشار : 1391
ناشر : رهنما

نویسنده : منصور فهیم/مستانه حقانی

قیمت : 100,000 ریال

ترجمه انگلیسی معماری(فرهادی/توکلی/رستمی/دانشجو)

سال انتشار : 1391
ناشر : دانشجو (همدان‏)

نویسنده : مریم رستمی

قیمت : 60,000 ریال

ترجمهCONCEPT &COMMENTS ED 2 (یزدان پناه/سپاهان)

سال انتشار : 1391
ناشر : سپاهان‏(تهران)

نویسنده : سپیده یزدان پناه

قیمت : 80,000 ریال

ترجمه انگلیسی پزشکی1 (قیصری/دانش پرور)

سال انتشار : 1391
ناشر : دانش‏ پرور

نویسنده : منیره قیصری

قیمت : 150,000 ریال

ترجمه504ABSOLUTELY WORDS EDI 6+CD(حسینی/رحلی/دانشیار)

سال انتشار : 1394
ناشر : دانشیار

قیمت : 300,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ترجمه انگلیسی کشاورزی2(حسن کرکی/آییژ)

سال انتشار : 1390
ناشر : آییژ

نویسنده : حسن کرکی/مریم ثنایی زاده

قیمت : 80,000 ریال

ترجمه انگلیسی فنی ومهندسی(موتابی/فروزش)

سال انتشار : 1390
ناشر : اوستا (فروزش)

نویسنده : هدایت موتابی

قیمت : 65,000 ریال

ترجمه انگلیسی علوم اجتماعی1(محمدزاده/رهنما)*

سال انتشار : 1390
ناشر : رهنما

نویسنده : نادر محمدزاده

قیمت : 5,500 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

ترجمه انگلیسی هنرهای تجسمی (قیصری/فرهنگ روز)

سال انتشار : 1390
ناشر : فرهنگ روز

نویسنده : منیره قیصری

قیمت : 150,000 ریال

تاریخ زبان شناسی(پیترسورن/حق شناس/سمت/1168)

سال انتشار : 1390
ناشر : سمت

نویسنده : پیتر ام سورن

قیمت : 75,000 ریال
123456789
نمایش 91 تا 120 از 252 کتاب موجود
برو به صفحه :