لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های روانشناسي و علوم تربيتي(دانشگاهي)

لیست فهرست کتاب های عمومي

12345678910بعدی
نمایش 271 تا 300 از 772 کتاب موجود
برو به صفحه :

علوم تربیتی2ج3(ارشد/مشاوره/کیانی/پردازش/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : پردازش‏

نویسنده : احمدرضا کیانی

قیمت : 200,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

روش های تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی ج2 (بیابانگرد/دوران)

سال انتشار : 1395
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : اسماعیل بیابانگرد

قیمت : 195,000 ریال

فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP(قدسی پور/دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

سال انتشار : 1393
ناشر : دانشگاه‏صنعتی‏امیرکبیر

نویسنده : حسن قدسی پور

قیمت : 130,000 ریال

روانشناسی رشد (دکترا/فرهنگی/پوران پژوهش/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : پوران پژوهش

نویسنده : عبدالحسن فرهنگی

قیمت : 290,000 ریال

اصول مصاحبه بالینی برمبنایDSM 5 ج1 (اصول اساسی/ اوتمر/ ارجمند)

سال انتشار : 1397
ناشر : ارجمند

نویسنده : اکهارت اوتمر/زیگلینده اوتمر

قیمت : 800,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

طاووس شب(پژوهشی پیرامون تعلیم وتربیت/بلوک اصلی)

سال انتشار : 1392
ناشر : بلوک‏اصلی‏(علیرضا)

نویسنده : علیرضا بلوک اصلی

قیمت : 27,000 ریال

دانش خانواده و جمعیت (جمعی ازنویسندگان/و3/معارف)

سال انتشار : 1397
ناشر : معارف‏(نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها/ قم)

نویسنده : جمعی ازنویسندگان

قیمت : 120,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

تاریخ روانشناسی نوین (شولتز/سیف/دوران)

سال انتشار : 1392
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : دوان پی شولتز/سیدنی الن شولتز

قیمت : 540,000 ریال

روش های تحقیق کمی و کیفی درعلوم تربیتی و روانشناسی ج1(گال/نصر/سمت/670)

سال انتشار : 1392
ناشر : سمت

نویسنده : مردیت گال/والتر بروزگ/جویس گال

قیمت : 330,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

موردپژوهی درمشاوره و روان درمانی(جرالدکوری/شفیع آبادی/جنگل)

سال انتشار : 1392
ناشر : جنگل جاودانه ‏(کتابهای‏دانشگاهی‏)

نویسنده : جرالد کوری

قیمت : 500,000 ریال

روانشناسی کار (علمی کاربردی/فرزادنیا/فرناز/694)

سال انتشار : 1397
ناشر : گسترش‏ علوم‏ پایه ‏(فرناز)

نویسنده : فرزانه فرزاد نیا

قیمت : 160,000 ریال

تاریخ مختصرتحول تعلیم و تربیت دراسلام و ایران (الماسی/رشد)

سال انتشار : 1392
ناشر : رشد(انتشارات‏/جوانه‏رشد)

نویسنده : علی محمد الماسی

قیمت : 77,000 ریال

مجموعه روانشناسی تربیتی(دکترانیمه متمرکز/سراسری/فرهنگ/DK)

سال انتشار : 1392
ناشر : فرهنگ‏(کتابخانه‏)

نویسنده : علیرضا محمدی/ارمغان دماوندیان

قیمت : 80,000 ریال

مجموعه روانشناسی تربیتی(دکترا نیمه متمرکز/آزاد/فرهنگ/DK)

سال انتشار : 1392
ناشر : فرهنگ‏(کتابخانه‏)

نویسنده : علیرضا محمدی/دماوندیان/نعمت زاده

قیمت : 60,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

اقدام پژوهی (ازطراحی تاارزیابی/آهنچیان/رشد)

سال انتشار : 1392
ناشر : رشد(انتشارات‏/جوانه‏رشد)

نویسنده : محمدرضا آهنچیان/مهدی محمدآقایی

قیمت : 77,000 ریال

زمینه روانشناسی ج2 (هیلگارد/رفیعی/و16/ارجمند)

سال انتشار : 1397
ناشر : ارجمند

نویسنده : اتکینسون‏/اسمیت‏/بم‏/هوکسما

قیمت : 690,000 ریال

مجموعه روانشناسی (دکترانیمه متمرکز/محمدی/فرهنگ/DK)

سال انتشار : 1397
ناشر : فرهنگ‏(کتابخانه‏)

نویسنده : علیرضا محمدی/الشگری/ دماوندیان

قیمت : 450,000 ریال

علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی(ارشد/محمدی/فرهنگ/KA)

سال انتشار : 1392
ناشر : فرهنگ‏(کتابخانه‏)

نویسنده : علیرضا محمدی/سهیل رحیمی

قیمت : 80,000 ریال

روانشناسی اجتماعی کاربردی (بونک/ وگت/صفاری نیا/ویرایش)

سال انتشار : 1397
ناشر : ویرایش‏(روان‏/ارسباران‏)

نویسنده : آبراهام پی بونک/مارک ون وگت

قیمت : 190,000 ریال

مجموعه روانشناسی (دکترا/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1394
ناشر : ساد(سامانه آموزشی درجانی)

نویسنده : خلعتبری/سام خانیان/بهزادپور/دینانی/رحمانی/صوفیه

قیمت : 800,000 ریال

مجموعه مشاوره وراهنمایی(دکترا/سراسری/سام خانیان/رحلی/ساد/DK)

سال انتشار : 1392
ناشر : ساد(سامانه آموزشی درجانی)

نویسنده : سام خانیان/کاکایی/صوفیه/رحمانی

قیمت : 300,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
12345678910بعدی
نمایش 271 تا 300 از 772 کتاب موجود
برو به صفحه :