لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های حقوقي(مجموعه قوانين)

لیست فهرست کتاب های عمومي

12345678910
نمایش 151 تا 180 از 291 کتاب موجود
برو به صفحه :

قانون آیین دادرسی کیفری(مراغه/عزیزی/جیبی/خرسندی)

سال انتشار : 1393
ناشر : خرسندی

نویسنده : مهدی یوسفی مراغه/امیرمهدی عزیزی

قیمت : 100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون ومقررات معاملات دولتی(مناقصه ومزایده/برزوزاده/سپینود)

سال انتشار : 1393
ناشر : سپینود

نویسنده : محسن برزو زاده

قیمت : 150,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون مجازات اسلامی (جیبی/سیمی/میزان)

سال انتشار : 1397
ناشر : میزان‏

نویسنده : بنیاد حقوقی میزان

قیمت : 150,000 ریال

چراغ قرمزمجموعه آزمون های راهنمایی ورانندگی(283آزمون/مشکوتی/رحلی/طاهری)

سال انتشار : 1394
ناشر : طاهری‏(آیین نامه رانندگی)

نویسنده : اعزازالدین مشکوتی

قیمت : 100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون خدمت وظیفه عمومی94 (منصور/دیدار)

سال انتشار : 1394
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : جهانگیر منصور

قیمت : 70,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون مدنی نموداری (مختاری/جیبی/چتردانش)

سال انتشار : 1398
ناشر : چتردانش

نویسنده : الهام مختاری

قیمت : 400,000 ریال

قانون مجازات اسلامی نموداری (بولاغی/جیبی/چتردانش)

سال انتشار : 1397
ناشر : چتردانش

نویسنده : رضا بولاغی/حبیب الله جمادی

قیمت : 150,000 ریال

قانون و مقررات ده و دهیاری (مولفین/پالتویی/اخوان)

سال انتشار : 1393
ناشر : اخوان‏

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 120,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون پیش فروش ساختمان(مولفین/پالتویی/اخوان)

سال انتشار : 1393
ناشر : اخوان‏

نویسنده : گروه مولفین

قیمت : 40,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون آیین دادرسی کیفری 98 (قرائی/جیبی/آوا)

سال انتشار : 1398
ناشر : آوا

نویسنده : منصور قرائی

قیمت : 180,000 ریال

قانون تخلفات اداری 98 (منصور/دیدار)

سال انتشار : 1397
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : جهانگیر منصور

قیمت : 140,000 ریال

قانون دیوان عدالت اداری 97 (منصور/دیدار)

سال انتشار : 1397
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : جهانگیر منصور

قیمت : 60,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون آیین دادرسی کیفری96(منصور/دیدار)*

سال انتشار : 1396
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : جهانگیر منصور

قیمت : 85,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون نظارت بررفتارقضات (شمس/511/دراک)

سال انتشار : 1393
ناشر : دراک‏

نویسنده : عبدالله شمس

قیمت : 30,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون آیین دادرسی مدنی نموداری (مختاری/جیبی/چتردانش)

سال انتشار : 1397
ناشر : چتردانش

نویسنده : الهام مختاری محمدی

قیمت : 125,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون مجازات اسلامی 98 (زاهدی/جیبی/جنگل)

سال انتشار : 1398
ناشر : جنگل جاودانه ‏(کتابهای‏دانشگاهی‏)

نویسنده : عاطفه زاهدی

قیمت : 400,000 ریال

قانون مجازات اسلامی93(رقعی/شهردانش)

سال انتشار : 1392
ناشر : شهردانش‏

قیمت : 110,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(آقایی/جیبی/خرسندی)

سال انتشار : 1395
ناشر : خرسندی

نویسنده : مسلم آقایی طوق

قیمت : 35,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری(جیبی/نگاه بینه)

سال انتشار : 1392
ناشر : نگاه‏بینه‏

نویسنده : واحد پژوهش موسسه نگاه بینه

قیمت : 20,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
12345678910
نمایش 151 تا 180 از 291 کتاب موجود
برو به صفحه :