لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های حقوقي(مجموعه قوانين)

لیست فهرست کتاب های عمومي

12345678910
نمایش 61 تا 90 از 289 کتاب موجود
برو به صفحه :

قانون اساسی (دست نویس/قائمی/شریف)

سال انتشار : 1395
ناشر : شریف (نشر)

نویسنده : محسن قائمی

قیمت : 100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون اساسی مدنی 97 (منصور/دیدار)

سال انتشار : 1397
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : جهانگیر منصور

قیمت : 140,000 ریال

قانون امورحسبی 96 (منصور/دیدار)*

سال انتشار : 1396
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : جهانگیر منصور

قیمت : 80,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون اساسی 98 (منصور/دیدار)

سال انتشار : 1398
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : جهانگیر منصور

قیمت : 90,000 ریال

قانون اوقاف (قناعت/جیبی/مولفان فرهیخته)

سال انتشار : 1396
ناشر : مولفان فرهیخته(شیراز)

نویسنده : غلامرضا قناعت

قیمت : 110,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون روابط موجر و مستاجر 98 (موسوی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1398
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی

قیمت : 120,000 ریال

قانون مجازات اسلامی (ساولانی/وزیری/دادآفرین)

سال انتشار : 1397
ناشر : دادآفرین‏

نویسنده : اسسماعیل ساولانی

قیمت : 400,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری (ساولانی/وزیری/دادآفرین)

سال انتشار : 1398
ناشر : دادآفرین‏

نویسنده : اسماعیل ساولانی

قیمت : 230,000 ریال

قانون مالیات های مستقیم 98 (منصور/دیدار)

سال انتشار : 1398
ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : جهانگیر منصور

قیمت : 350,000 ریال

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون احکام دائمی (رقعی/قوه قضائیه)

سال انتشار : 1396
ناشر : مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه

قیمت : 100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (موسوی/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1396
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی/مرتضی فتحی

قیمت : 100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون بودجه97 کل کشور (موسوی/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1396
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی/مرتضی فتحی

قیمت : 150,000 ریال

قانون اساسی 98 (موسوی/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1398
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی/مرتضی فتحی

قیمت : 150,000 ریال

قانون آیین دادرسی مدنی97 (موسوی/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1397
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی/علی اصغر احمدی

قیمت : 130,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون مدنی97 (موسوی/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1397
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی/بهمن افشار

قیمت : 140,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون تجارت97 (موسوی/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1397
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی/حسن علی یاری

قیمت : 140,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مجموعه قانون و مقررات بیمه96 (موسوی/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1396
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی

قیمت : 100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

منشورسازمان ملل متحد (انگلیسی به فارسی/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1395
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی

قیمت : 150,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی-کیفری97 (موسوی/سیمی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1397
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی

قیمت : 130,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون تجارت96 (پلکانی/همتی پور/هزاررنگ)

سال انتشار : 1395
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : محمد همتی پور

قیمت : 140,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون آیین دادرسی کیفری96 (پلکانی/همتی پور/هزاررنگ)

سال انتشار : 1395
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : محمد همتی پور

قیمت : 160,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون آیین دادرسی مدنی96 (پلکانی/همتی پور/هزاررنگ)

سال انتشار : 1395
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : محمد همتی پور

قیمت : 130,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون مجازات اسلامی96 (پلکانی/همتی پور/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1395
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : محمد همتی پور

قیمت : 170,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قانون مدنی96 (پلکانی/جلیلی/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1395
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : امیرعلی جلیلی/محمد همتی پور

قیمت : 150,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

قوانین خاص حقوقی96 (موسوی/جیبی/هزاررنگ)

سال انتشار : 1395
ناشر : هزار رنگ(پخش توازن)

نویسنده : رضا موسوی

قیمت : 170,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
12345678910
نمایش 61 تا 90 از 289 کتاب موجود
برو به صفحه :