لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های جامعه شناسي(علوم اجتماعي-فرهنگي)

لیست فهرست کتاب های عمومي

123456
نمایش 91 تا 120 از 152 کتاب موجود
برو به صفحه :

نظریه های کلان جامعه شناسی تحلیل سازمان(بوریل/نوروزی/سمت/792)

سال انتشار : 1395
ناشر : سمت

نویسنده : گیبسون بوریل/گارت مورکان

قیمت : 260,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

علوم اجتماعی ج3(ارشد/شربتیان/پردازش/KA)

ناشر : پردازش‏

نویسنده : محمدحسن‏شربتیان‏

قیمت : 200,000 ریال

جامعه شناسی خودکامگی(رضاقلی/نی)

ناشر : نی‏ (نشر)

نویسنده : علی رضا قلی

قیمت : 140,000 ریال

جامعه شناسی گردشگری(بیژن شفیعی/وارسته)

ناشر : وارسته‏(رشت‏)

نویسنده : بیژن شفیعی

قیمت : 52,000 ریال

تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی (رفیع پور/انتشار)

سال انتشار : 1394
ناشر : انتشار(شرکت‏سهامی‏)

نویسنده : فرامرز رفیع پور

قیمت : 135,000 ریال

مردم شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران (رنجبر/ندای آریانا)

ناشر : ندای‏آریانا(انتشارات‏)

نویسنده : محمود رنجبر/هدایت اله ستوده

قیمت : 155,000 ریال

جامعه شناسی سیاسی (بشیریه/نی)

سال انتشار : 1397
ناشر : نی‏ (نشر)

نویسنده : حسین بشیریه

قیمت : 300,000 ریال

علوم اجتماعی ج2(ارشد/مشفق/پردازش/KA)

ناشر : پردازش‏

نویسنده : محمود مشفق

قیمت : 250,000 ریال

روش های تحقیق درعلوم اجتماعی ج1(ساروخانی/پژوهشگاه علوم)

ناشر : پژوهشگاه‏علوم‏انسانی‏وم‏

نویسنده : باقر ساروخانی

قیمت : 250,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مهارت های اجتماعی درارتباطات میان فردی(دیکسون/بیگی/رشد)

ناشر : رشد(انتشارات‏/جوانه‏رشد)

نویسنده : اون هارجی/ کریستین ساندرز/ دیوید دیکسون

قیمت : 200,000 ریال

جامعه شناسی سازمانها (قلی پور/سمت/546)

سال انتشار : 1397
ناشر : سمت

نویسنده : آرین قلی پور

قیمت : 260,000 ریال

نظریه جامعه شناسی دردوران معاصر (ریتزر/ ثلاثی/ علمی)

ناشر : علمی‏(زریاب/آسونه/پخش علمی)

نویسنده : جورج ریتزر

قیمت : 685,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

تغییراجتماعی(مور/صالحی/سمت/639)

ناشر : سمت

نویسنده : ویلبرت ای.مور

قیمت : 7,500 ریال

مقدمه ای برجامعه شناسی خانواده (ساروخانی/سروش)

سال انتشار : 1396
ناشر : سروش‏(انتشارات)

نویسنده : باقرساروخانی‏

قیمت : 180,000 ریال

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی (ادیبی سده/سمت/441)

سال انتشار : 1396
ناشر : سمت

نویسنده : مهدی‏ادیبی‏سده‏

قیمت : 150,000 ریال

زندگی واندیشه بزرگان جامعه شناسی(کوزر/ثلاثی/سلوفان/علمی)

ناشر : علمی‏(زریاب/آسونه/پخش علمی)

نویسنده : لیوئیس کوزر

قیمت : 290,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

مقدمات جامعه شناسی(البرو/صبوری/نی)

ناشر : نی‏ (نشر)

نویسنده : مارتین البرو

قیمت : 11,000 ریال

توسعه و تضاد (رفیع پور/سلوفان/انتشار)

سال انتشار : 1396
ناشر : انتشار(شرکت‏سهامی‏)

نویسنده : فرامرزرفیع‏پور

قیمت : 600,000 ریال

جامعه شناسی توسعه (ازکیا/کیهان)

ناشر : کیهان‏(سازمان‏انتشارات‏

نویسنده : مصطفی ازکیا/غلامرضا غفاری

قیمت : 230,000 ریال

تئوری های انقلاب (کوهن/طیب/قومس)

ناشر : قومس‏

نویسنده : آلوین استانفورد کوهن

قیمت : 220,000 ریال

اصول ومبانی جامعه شناسی(گلابی/میترا)

ناشر : میترا

نویسنده : سیاوش گلابی

قیمت : 120,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

جامعه شناسی سازمان ها (منوچهرصبوری/شب تاب)

ناشر : شب‏تاب‏

نویسنده : منوچهرصبوری‏

قیمت : 100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
123456
نمایش 91 تا 120 از 152 کتاب موجود
برو به صفحه :