لیست کتاب ها فهرست کتب انتشارات

خرید آنلاین کتابخرید اینترنتی کتابکتابفروشی آنلاین مژدهفروشگاه اینترنتی کتاب مژدهلیست فهرست کتاب های دانشگاهیلیست فهرست کتاب های پیام نورلیست فهرست کتاب های مدرسان شریفلیست فهرست کتاب های گاجلیست فهرست کتاب های مذهبیلیست فهرست کتاب های زبان انگلیسیلیست فهرست کتاب های ممنوعهلیست فهرست کتاب های صادق هدایتلیست فهرست کتاب های تاریخی

لیست فهرست کتاب های جامعه شناسي(علوم اجتماعي-فرهنگي)

لیست فهرست کتاب های عمومي

123456
نمایش 61 تا 90 از 152 کتاب موجود
برو به صفحه :

مقدمه ای برمطالعات و سیاست های جمعیتی (کنعانی/وارسته)

سال انتشار : 1390
ناشر : وارسته‏(رشت‏)

نویسنده : محمدامین کنعانی

قیمت : 60,000 ریال

مددکاری اجتماعی1(کاربافرد/موسوی چلک/سمت/793)

سال انتشار : 1397
ناشر : سمت

نویسنده : حسن موسوی چلک

قیمت : 150,000 ریال

جامعه شناسی زنان(آبوت/والاس/عراقی/نی)

سال انتشار : 1389
ناشر : نی‏ (نشر)

نویسنده : پاملا آبوت/کلر والاس

قیمت : 180,000 ریال

مفاهیم و نظریه های فرهنگی (رضاصالحی امیری/ققنوس)

سال انتشار : 1389
ناشر : ققنوس‏

نویسنده : رضا صالحی امیری

قیمت : 140,000 ریال

مبانی مددکاری اجتماعی(محمدزاهدی اصل/علامه طباطبایی)

سال انتشار : 1393
ناشر : دانشگاه‏علامه‏طباطبایی‏

نویسنده : محمد زاهدی اصل

قیمت : 120,000 ریال

جامعه شناسی شهر(فریده ممتاز/انتشار)

ناشر : انتشار(شرکت‏سهامی‏)

نویسنده : فریده ممتاز

قیمت : 105,000 ریال

1111آزمون کلیدی وپرکاربردروش های تحقیق درعلوم اجتماعی(ارشد/ناقوس/KA)

سال انتشار : 1389
ناشر : ناقوس‏اندیشه‏

نویسنده : محمدپورکار (09113817643با40%تخفیف خودش میدهد)

قیمت : 72,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

جامعه شناسی شهری (شارع پور/سمت/1238)

سال انتشار : 1388
ناشر : سمت

نویسنده : محمودشارع پور

قیمت : 120,000 ریال

جامعه شناسی سیاسی(هزارنکته/هزارسوال/آقایی/سرای عدالت)

سال انتشار : 1388
ناشر : خرسندی

نویسنده : داوود آقایی/مسعود فولاد فر

قیمت : 80,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

برنامه ریزی توسعه روستایی درایران(رضوانی/قومس)

سال انتشار : 1391
ناشر : قومس‏

نویسنده : محمدرضا رضوانی

قیمت : 200,000 ریال

جامعه شناسی(گیدنز/چاوشیان/شمیز/نی)

ناشر : نی‏ (نشر)

نویسنده : آنتونی گیدنز

قیمت : 480,000 ریال

جامعه شناسی جوانان ایران (ذکائی/رقعی/آگه)

ناشر : آگاه‏/آگه‏

نویسنده : محمدسعید ذکائی

قیمت : 250,000 ریال

پیدایش نظریه های جامعه شناسی(جمشیدی/دانشگاه تهران)

ناشر : دانشگاه‏تهران‏

نویسنده : غلامرضا جمشیدی ها

قیمت : 25,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.

جامعه شناسی آموزش وپرورش(گلشن/و3/دیدار)

ناشر : دیدآور (دیدار/دوران)

نویسنده : محمدرسول گلشن فومنی

قیمت : 120,000 ریال

جامعه شناسی شهری(ساوج/پوررضا/سمت/550)

ناشر : سمت

نویسنده : مایک ساوج/آلن وارد

قیمت : 29,500 ریال

آسیب شناسی اجتماعی (صدیق سروستانی/سمت/1113)

سال انتشار : 1397
ناشر : سمت

نویسنده : رحمت الله صدیق سروستانی

قیمت : 170,000 ریال

جامعه شناسی خانواده (اعزازی/روشنگران)

ناشر : روشنگران‏

نویسنده : شهلا اعزازی

قیمت : 250,000 ریال
123456
نمایش 61 تا 90 از 152 کتاب موجود
برو به صفحه :