کتاب ها > رياضيات

12345678910بعدی
نمایش 1 تا 30 از 666 کتاب موجود
برو به صفحه :
ریاضی

ریاضی کاربردی(دکترا/ترنج سیمین/رحلی/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : پردازش‏

نویسنده : محمد ترنج سیمین/آفتاب ترنج سیمین

قیمت : 250,000 ریال
ریاضی1ج3(ارشد/فنی

ریاضی1ج3(ارشد/فنی ومهندسی وعلوم پایه/نیکوکار/آزاده/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : آزاده‏

نویسنده : مسعود نیکوکار

قیمت : 100,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
ریاضی2ج2(ارشد/فنی

ریاضی2ج2(ارشد/فنی ومهندسی وعلوم پایه/نیکوکار/آزاده/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : آزاده‏

نویسنده : مسعود نیکوکار

قیمت : 250,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
ریاضی

ریاضی مهندسی ج2(ارشد/نیکوکار/آزاده/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : آزاده‏

نویسنده : مسعود نیکوکار

قیمت : 160,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
تحلیل

تحلیل آماری چندمتغیره کاربردی(جانسون/نیرومند/فردوسی مشهد)

سال انتشار : 1391
ناشر : دانشگاه‏فردوسی‏مشهد

نویسنده : ریچارد آ جانسون/دین دبلیو ویچرن

قیمت : 185,000 ریال
ریاضیات

ریاضیات کاربردی,عددی(ارشد/نامی/مدرسان/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : مدرسان‏شریف‏

نویسنده : حسین نامی/مریم طهماسب پور

قیمت : 395,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
معادلات

معادلات دیفرانسیل معمولی(حاجی جمشیدی/صفار)

سال انتشار : 1393
ناشر : بینش (اشراقی/راهی/صفار)

نویسنده : فرزین حاجی جمشیدی

قیمت : 180,000 ریال
حل

حل ریاضی مهندسی پیشرفته ج2(کرویت سیگ/آذراستمال/و8/آشینا)

سال انتشار : 1393
ناشر : آشینا(تبریز)

نویسنده : سجاد آذراستمال/عطاالله مهاجری

قیمت : 148,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
آزمون

آزمون استخدامی ریاضی(علی نیا/مهرگان قلم)

سال انتشار : 1393
ناشر : مهرگان‏ قلم

نویسنده : ساره علی نیا

قیمت : 40,000 ریال
حل

حل آمارواحتمال مقدماتی(بهبودیان/محسنیان/برگ زیتون)

سال انتشار : 1393
ناشر : برگ زیتون

نویسنده : محمدحسین محسنیان

قیمت : 60,000 ریال
مجموعه

مجموعه ریاضی1(دکترا/نامی/مدرسان/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : مدرسان‏شریف‏

نویسنده : حسین نامی

قیمت : 300,000 ریال
مجموعه

مجموعه ریاضی2(دکترا/نامی/مدرسان/DK)

سال انتشار : 1393
ناشر : مدرسان‏شریف‏

نویسنده : حسین نامی

قیمت : 300,000 ریال
معادلات

معادلات دیفرانسیل(ارشد/مهدیان/سری عمران/سیمای دانش)

سال انتشار : 1393
ناشر : سیمای‏ دانش‏

نویسنده : مسعود مهدیان/مجید فرقانی

قیمت : 260,000 ریال
آشنایی

آشنایی باآنالیزحقیقی(بارتل/قاسمی/مبتکران)

سال انتشار : 1393
ناشر : مبتکران‏

نویسنده : رابرت باتلر/دانلدر شربت

قیمت : 24,000 ریال
معادلات

معادلات دیفرانسیل(انصاری/حسینی/کادوسان)

سال انتشار : 1393
ناشر : کادوسان

نویسنده : رضا انصاری/کامیار حسینی/پیمان غلامین

قیمت : 47,000 ریال
معادلات

معادلات دیفرانسیل معمولی(داود منتظری/کادوسان)

سال انتشار : 1393
ناشر : کادوسان

نویسنده : داود منتظری

قیمت : 60,000 ریال
نظریه

نظریه ومسایل ریاضیات مهندسی(رضازاده/کادوسان)

سال انتشار : 1393
ناشر : کادوسان

نویسنده : شهرام رضازاده

قیمت : 100,000 ریال
محاسبات

محاسبات عددی(انصاری/ غلامین/کادوسان)

سال انتشار : 1393
ناشر : کادوسان

نویسنده : رضا انصاری/پیمان غلامین/کامیار حسینی

قیمت : 80,000 ریال
آمارواحتمالات

آمارواحتمالات مهندسی(رحیم آبادی/کادوسان)

سال انتشار : 1393
ناشر : کادوسان

نویسنده : هادی رحیم آبادی

قیمت : 65,000 ریال
ریاضی

ریاضی عمومی(کاردانی/رحیمی/دانشگاه آزادرشت/KP)

سال انتشار : 1393
ناشر : دانشگاه‏آزادرشت‏

نویسنده : مصطفی رحیمی

قیمت : 80,000 ریال
ریاضی1ج2(ارشد/فنی

ریاضی1ج2(ارشد/فنی ومهندسی وعلوم پایه/نیکوکار/آزاده/KA)

سال انتشار : 1393
ناشر : آزاده‏

نویسنده : مسعود نیکوکار

قیمت : 200,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
ریاضی

ریاضی پایه(آزاد-علمی کاربردی/نیکوکار/فرناز/688)

سال انتشار : 1392
ناشر : گسترش‏علوم‏پایه‏(فرناز)

نویسنده : مسعود نیکوکار/کامران ترابی/محمدرضا گرگانی/سانازکتابی/ساناز محمدی پژمان

قیمت : 130,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
حل

حل ریاضی پایه(آزاد-علمی کاربردی/نیکوکار/فرناز/689)

سال انتشار : 1392
ناشر : گسترش‏علوم‏پایه‏(فرناز)

نویسنده : مسعود نیکوکار/کامران ترابی/محمدرضا گرگانی/سانازکتابی/ساناز محمدی پژمان

قیمت : 130,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
حل

حل ریاضی عمومی1(کارشناسی/نیکوکار/فرناز/692/KN)

سال انتشار : 1392
ناشر : گسترش‏علوم‏پایه‏(فرناز)

نویسنده : نیکوکار/موتمنی/جلالی

قیمت : 250,000 ریال
ریاضی

ریاضی عمومی1(کارشناسی/نیکوکار/فرناز/693/KN)

سال انتشار : 1392
ناشر : گسترش‏علوم‏پایه‏(فرناز)

نویسنده : نیکوکار/موتمنی/جلالی

قیمت : 250,000 ریال
مبانی

مبانی احتمال(شلدون راس/پناهی/و8/کتاب دانشگاهی)

سال انتشار : 1392
ناشر : کتاب‏دانشگاهی‏(سالکان‏)

نویسنده : شلدون راس

قیمت : 240,000 ریال
حل

حل معادلات دیفرانسیل کاربردآنها(سیمونز/کریمیان/شهرآب)

سال انتشار : 1392
ناشر : شهرآب‏

نویسنده : کریمیان/لطفی وند

قیمت : 148,000 ریال
در حال حاضر موجود نیست.
حل

حل ریاضی کاربردی(کاردانی/نیکوکار/فرناز/681/KP)

سال انتشار : 1392
ناشر : گسترش‏علوم‏پایه‏(فرناز)

نویسنده : مسعود نیکوکار/علیرضا خاتون آبادی

قیمت : 130,000 ریال
حساب

حساب دیفرانسیل وانتگرال ق2(استوارت/حمیدی/فاطمی)

سال انتشار : 1392
ناشر : فاطمی

نویسنده : جیمز استوارت

قیمت : 300,000 ریال
آمارواحتمال

آمارواحتمال مهندسی(شیدفر/گرشاسبی/دالفک)

سال انتشار : 1392
ناشر : دالفک‏

نویسنده : عبدالله شیدفر/مرتضی گرشاسبی/جواد میرچی

قیمت : 40,000 ریال
12345678910بعدی
نمایش 1 تا 30 از 666 کتاب موجود
برو به صفحه :